#AKADEMIAKULTURYFIZYCZNEJ

Kształcenie ruchowe i strategie motoryczne w nauczaniu ruchu

Poziom

Pro

Formuła

Trening

Informacje

O szkoleniu

2 DNI SZKOLENIOWE PO BRZEGI WYPEŁNIONE PRAKTYKĄ RUCHOWĄ I NOWYMI ROZWIĄZANIAMI MOTORYCZNYMI. 

Szkolenie wychodzi daleko poza standardowy schemat pracy treningowej, skupiając się na integrowaniu podejść: biomechanicznego, biomedycznego, biopsychospołecznego z neuromotoryką i neurokogniwitystyką. 


Ruchu uczymy się całe życie…

Powyższe zdanie nie oddaje w pełni złożoności tego jak człowiek kontroluje ruch, ale jest ciekawą hipotezą dla wszystkich obecnych i przyszłych strategii motorycznych jakie wypracował (i wypracuje człowiek). Proces uczenia się motorycznego i kształtowanie umiejętności ruchowych to dwa dynamiczne zjawiska nierozłącznie wpisane w kinezjologiczny rozwój człowieka. 


W dobie współczesnych udogodnień spada poziom odpowiedniej kultury fizycznej, a co za tym idzie indywidualne możliwości funkcjonalne oraz strategie niezbędne do rozwiązywania „problemów w ruchu”. 

Problemy te mogą być rozpoznane odpowiednio wcześniej lub przeciwnie - zbyt późno i manifestować się jako rozmaite objawy, dysfunkcje czy zaburzenia w tym jak ruch “kodujemy”, przetwarzamy czy generujemy. 

Powtarzanie rozwiązań́ (zamiast ekspozycji na problemy) nie prowadzi do tworzenia się funkcjonalnych połączeń pomiędzy sytuacją (informacją) a rozwiązaniem (ruchem).


Fachowość w ujęciu antropokinetyki to gotowość do sprawnego rozwiązywania zadań ruchowych pojawiających się w środowisku, która świadczy o Naszych kompetencjach sprawnościowych.


Kompetencje sprawnościowe to umotywowane władanie ciałem, na rzecz pomnażania jego zasobów i możliwości funkcjonalnych.


Wg Shilling’a organizm człowieka funkcjonuje w stanie „nieobecnej obecności”, która polega na zintegrowanym „zużywaniu potencjału i zasobów ciała”, gdzie zakres tego „zużywania” określany jest przez motywy, posiadane umiejętności, specyficzne potrzeby i codzienne otoczenie (środowisko).


Wg koncepcji Shmidta uczenie się motoryczne jest procesem rozbudowywania schematów tj. wariantów ruchowych w obrębie obsługi poszczególnych wykonań. Shmidt wyroznil dwie zasasdy: odtwórcza (recall) ślad pamięciowy i rozpoznawczą – ślad percepcyjny (recognition). Jeśli wciąż powtarzamy zadanie na zasadzie recall, aktywność mózgu w czasie aktywności zmniejsza się wielokrotnego powtarzania tej samej czynności. Zjawisko to znane jest jako „tłumienie powtórzeń” (repettition suppression), które polega na tym, że wielokrotne powtarzanie określonego bodźca prowadzi do zmniejszenia aktywności w obszarach mózgu go przetwarzająch.


Uczestnik będzie miał możliwość nauczyć się rozpoznawać i różnicować tzw. “ograniczenia w ruchu”, od “zaburzeń strategii kontroli motorycznych”. W praktyce pozna i przepracuje z innymi różnorodne zadania motoryczne, nauczy się definiować problemy związane z ograniczeniami “dużej i małej” motoryki, a także pozna nowe rozwiązania ruchowe, stymulacje i modalności.Szkolenie każdego dnia rozpoczną wprowadzające sesje wykładowe, w których przybliżone zostaną poniższe zagadnienia:

 • Czym jest kształcenie ruchowe?
 • Jakie kompetencje sprawnościowe są niezbędne dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju człowieka?
 • Jak układ nerwowy adaptuje się do poszczególnych bodźców i zewnętrznych wymagań treningowych?
 • Czy można przyspieszyć proces uczenia się (motorycznego)?
 • Jak wygląda techniczny model uczenia się?
 • Jak w praktyce wygląda kontrola motoryczna i czy możemy ją poprawiać?
 • System kontroli postawy - co wspólnego mają wzrok, móżdżek i przedsionek w zarządzaniu postawą ciała?
 • Statyczna VS Dynamiczna kontrola postawy ciała?
 • Czy motoryki można uczyć się na błędach - techniczny model uczenia VS Error based learning model?
 • ...i znacznie więcej -> zerknij na koniec na plan szkolenia!


Czego dowiesz się na szkoleniu?


Celem szkolenia jest dostarczyć uczestnikom praktycznych rozwiązań do problemów wraz z ograniczeniami napotykanymi w procesie kształcenia ruchowego i edukacji motorycznej.


W programie szkolenia zwrócono szczególną uwagę na powiązania pomiędzy konkretnymi strategiami ruchowymi, a ich wpływem na układ nerwowy (a nie wyłącznie mięśniowy), a także efektywność wykonań.


Wszystko po to aby uczestnik lepiej rozumiał wyzwania obecnej i przyszłej pracy zawodowej z podopiecznymi na różnych szczeblach ich aktywności.


Dla kogo jest szkolenie?

 • trenerzy personalni,
 • trenerzy przygotowania motorycznego,
 • fizjoterapeuci i terapeuci ruchowi,
 • instruktorzy fitness,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • animatorzy czasu wolnego,
 • trenerzy pracujący z młodzieżą
 • psychologowie sportowi,
 • trenerzy dyscyplin sportowych,
 • tancerze i instruktorzy tańca,
 • pasjonaci ruchu,
 • osoby trenujące,
 • osoby związane z kulturą fizyczną.

 

Co otrzymujesz podczas szkolenia:

 • ogromną dawkę wiedzy teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej,
 • nowoczesne podejście do ruchu poparte badaniami naukowymi oraz doświadczeniem,
 • materiały drukowane,
 • "paliwo" w postaci zdrowych przekąsek, pysznej kawy i codziennie ciepłego posiłku,
 • niespodzianki od naszych partnerów, 
 • dużą ilość ćwiczeń w formie materiału video udostępnionego po szkoleniu,
 • możliwość wymiany wiedzy i doświadczenia!


Startujemy 24.06 o godzinie 13 i pierwszy intensywny dzień skończymy ok godziny 21. Kolejnego dnia widzimy się rano od godziny 10 i kończymy około godziny 18 - 2 dni intensywnej pracy i nauki!


KOSZT UCZESTNICTWA:

1450 zł - przedsprzedaż -> tylko 10 biletów w cenie 1450 zł do 31.05.2023

1650 zł do 10.06.2023

1950 zł od 11.06.2023


Masz pytania? -> skontaktuj się z nami kontakt@akademiakf.pl

już dziś poznaj

Trenera i jego unikalny PLAN szkoleniowy

trener przygotowania motorycznego

Jakub Surmacz

Kuba jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dyplomowanym fizjoterapeutą, terapeutą ruchowym oraz trenerem przygotowania motorycznego. W swojej pracy zawodowej Kuba wykorzystuje oparte na dowodach naukowych umiejętności zintegrowanego podejścia leczniczego fizjoterapii z treningiem oraz funkcjonalnego diagnozowania i leczenia pacjentów. Jako osoba aktywnie uprawiająca sporty siłowe Kuba stara się rozumieć mechanikę powstawania najczęstszych przypadłości czy urazów mięśniowo-szkieletowych u osób trenujących - zarówno zawodowych sportowców, jak również amatorów trenujących rekreacyjnie.

AUTORSKI PLAN SZKOLENIA

Celem szkolenia jest dostarczyć uczestnikom praktycznych rozwiązań do problemów wraz z ograniczeniami napotykanymi w procesie kształcenia ruchowego i edukacji motorycznej. W programie szkolenia zwrócono szczególną uwagę na powiązania pomiędzy konkretnymi strategiami ruchowymi, a ich wpływem na układ nerwowy (a nie wyłącznie mięśniowy), a także efektywność wykonań.

Trener przygotowania motorycznego

Mikołaj Stańczak

Mikołaj studiuje na kilku prestiżowych kierunkach: Strength&Conditioning na Setanta College, jest członkiem ESSKA (European Society for Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy), NSCA (National Strength and Conditioning Association), ISMC (International Society of Motor Control), ACSM (Americian College of Sports Medicine). Pasjonuje się medycyną sportową, neurofizjologią wysiłku, mechanobiologią tkanek miękkich, adaptacjami nerwowo-mięśniowymi, kontrolą motoryczną oraz mechaniką kwantową.

AUTORSKI PLAN SZKOLENIA

Szkolenie wychodzi daleko poza standardowy schemat pracy treningowej, skupiając się na integrowaniu podejść: biomechanicznego, biomedycznego, biopsychospołecznego z neuromotoryką i neurokogniwitystyką.

Unikalny

Plan zajęć

  • Czym jest kształcenie ruchowe?

  • Jakie kompetencje sprawnościowe są niezbędne dla prawidłowego i zrównoważonego rozwoju człowieka?

  • Jak układ nerwowy adaptuje się do poszczególnych bodźców i zewnętrznych wymagań treningowych?

  • Czy można przyspieszyć proces uczenia się (motorycznego)?

  • Jak wygląda techniczny model uczenia się?

  • Jak w praktyce wygląda kontrola motoryczna i czy możemy ją poprawiać?

  • System kontroli postawy - co wspólnego mają wzrok, móżdżek i przedsionek w zarządzaniu postawą ciała?

  • Statyczna VS Dynamiczna kontrola posatwy ciała?

  • Czy motoryki można uczyć się na błędach - techniczny model uczenia VS Error based learning model?

  • Feedbacking / feetforward systems for motor development – informacje zwrotne I wyprzedzające w procesie kształtowania (się) ruchu Czym jest niedojrzałość motoryczna?

  • Na czym polega motoryczny zespół czynnościowy?

  • Różnice w kompetencjach sprawnościowych – dlaczego motorycznie nie uczymy się tak samo?

  • Jak odczytywać czynnościowe zaburzenia ruchowe?

  • Jak uczyć zrównoważonych strategii motorycznych?

  • Po co oceniać system kontroli postawy? Po co oceniać równowagę?

  • Jakie znaczenie dla uczenia się motorycznego ma równowaga statyczna i dynamiczna?

  • Trening równowagi w skutecznej poprawie kontroli postawy i kinematyce poruszania się.

  • Jaki jest wpływ kontroli postawy na nabywanie umiejętności?

  • Jak działa układ przedsionkowy?

  • Rola układu przedsionkowego w procesie kształtowania ruchu.

  • Rola układu wzrokowego w kształceniu ruchowym.

  • Deficyty i zaburzenia koordynacyjne.

  • Trening wzrokowo – motoryczny.

  • Psychomotoryka a orientacja czasowo – przestrzenna.

  • Trening koordynacyjny i jego rola w procesie uczenia się motorycznego.

  • Profil atletyczny VS percepcyjno – poznawczy.

  • Czym są strategie ruchowe i jak je rozwijać?

  • Podejście behawioralne (ukierunkowane na zmianę zachowania) – kompensacja utraconej funkcji.

  • Podejście naprawcze (zmiana na poziomie powrotu funkcji) – dążenie do poprawy zaburzonej funkcji.

  • Metapoznanie (samoregulacja) – trening posługiwania się strategiami lub systemami ułatwiającymi samoobserwację i samokontrolę podczas wykonywania zadania.

  • Terapia ukierunkowana na hierarchicznie zorganizowane ćwiczenia (drill – oriented therapy).

  • Adaptacja wzrokowo-ruchowa a zniekształcenia wizualnych konsekwencji ruchu.

  • Niedrożność widzenia a chwiejność postawy ciała i inne zaburzenia równowagi.

  • Zmiana tempa przetwarzania i kontrolowania informacji sensorycznych.

  • Kontrola motoryczna i niewariancyjne cechy ruchu: porządek sekwencji, czasowe relacje pomiędzy sekwencjami (relative time invariance), siła użyta do wykonania ruchu (relative force invariance).

  • Kontrola motoryczna i wariancyjne cechy ruchu - czym jest zmienność ruchowa?

  • „Skierowane błądzenie” w procesie uczenia się motorycznego.

  • Umiejętność uczenia się wg prób i błędów (styl uczenia się poprzez wzmacnianie).

  • Indicator lifts VS indicator tasks – zadania atletyczne, wzorce atletyczne, wzorce ruchowe.

  • Stymulacje oddechowe - budowa tolerancji na CO2, hiperwentylacja VS trening redukcji oddechu.

  • Ocena przesiewowa pod katem zaburzeń psychomotorycznych.

  • Ocena miękkich objawów neurologicznych (Neurological Soft Signs) i ich powiązania kompensacyjne ze zdolnościami motorycznymi.

  • Athletic vs Cognitive Skills.

  • Stymulacje i ćwiczenia wzrokowe, funkcjonalna poprawa zakresów widzenia, trening wzrokowo-motoryczny.

  • Stymulacje przedsionków i ćwiczenia równowagi w dynamice - techniki Hands On / Off.

  • Kinetic pairng - dobór ćwiczeń w łańcuchy funkcjonalne.

  • Rola ćwiczeń ekscentrycznych w procesie uczenia się motorycznego (motor learning task specyfic).

  • Rola ćwiczeń ekscentrycznych w budowaniu specyficznych adaptacji tkankowych i neuronalnych.

  • Wpływ ćwiczeń, zadań i stymulacji na aktywność konkretnych struktur nerwowych.

  • Wpływ ćwiczeń, zadań motorycznych i stymulacji na aktywność konkretnych szlaków nerwowych.

  • Wpływ ćwiczeń, zadań motorycznych i stymulacji na aktywność mózgu.

  • Efekty długotrwałego wzmocnienia i osłabienia synaptycznego na proces uczenia się motorycznego i kształtowania ruchu.

  • Duża i mała motoryka / duża i mała koordynacja w praktyce.

  • Precise Movement Training - trening ruchów precyzyjnych.

  • Rola treningu zwinności reaktywnej w zapobieganiu urazom Agility Playfullness i General Gamespeed Movement.

  • Afordancje (możliwości działania) w praktyce ruchowej, atletycznej i sportowej.

  • Percepcyjne dostrojenie – zauważenie istotnej informacji i skalowanie percepcyjno – ruchowe - kalibracja stratregii motorycznej.

  • Szybkość i precyzja ruchów oczu.

  • Wergencja, widzenie centralne i peryferyjne.

  • Ocena odległości i orientacja czasowo-przestrzenna.

  • Szybkość reakcji, dostosowanie pozycyjne.

  • Zmęczenie kognitywne.

  • Trening uwagi wzrokowej i ignorowania zbędnych bodźców wzrokowych.

  • Widzenie w stresie sportowym.

  • Cognitive & Perceptual Speed – wpływ widzenia sportowego na zwinność i przyspieszenie.

  • Poprawa szybkości ruchów oczu i okulomotoryki.

  • Ćwiczenia w skupieniu wewnętrznym – myślenie aktywne o ruchach ciała.

  • Ćwiczenia w skupieniu zewnętrznym – uwaga skupiona na informacji zewnętrznej i dostosowanie strategii.

  • Praca w grupach z wykorzystaniem chartów i plansz zadaniowych, zadania na poprawę czasu reakcji, elementy zwinności reaktywnej.

  • Praca w grupach w ramach kombinowanych wzorców ruchowych i strategii zadaniowych.

  • Integrowanie umiejętności percepcyjno - poznawczych z elementami przygotowania motorycznego.

Unikalny pakiet korzyści

Zobacz co zyskujesz

ZOSTANIESZ CZŁONKIEM AKADEMII NA DŁUŻEJ

Od pierwszego dnia szkolenia otrzymasz od nas nielimitowany dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie codziennie wymieniamy się doświadczeniami, opisujemy problematykę treningu oraz odpowiadamy na nurtujące pytania.

+

NIE LICZY SIĘ ZWYCIĘSTWO, A SAM UDZIAŁ

Każdy uczestnik spotkania w AKF otrzymasz od nas imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

+

ŚCIĄGA DYDAKTYCZNA W FORMIE DRUKOWANEJ ORAZ ONLINE

Po szkoleniu otrzymasz od nas komplet materiałów dydaktycznych, zarówno w formie drukowanej jak i online. Dzięki temu zawsze będziesz wrócić do konkretnego zagadnienia, czy ćwiczenia, które wspólnie omówiliśmy w trakcie sesji szkoleniowej.

+

TRUDNO SIĘ NUDZIĆ I ZIEWAĆ

Nie tylko dlatego, że zajęcia są ciekawsze niż finał wielkiego szlema, ale także dlatego, że w trakcie szkolenia przygotowaliśmy kilka przerw „kawowych”. Do Twojej dyspozycji oddamy zimne napoje, kawę oraz herbatę.

+

SPORT JEST NIEPRZEWIDYWALNY

Wszyscy lubimy miłe niespodzianki nie tylko w sporcie, dlatego na koniec szkolenia przekonasz się co nią jest.

+

CERTYFIKAT AKF

Certyfikat uczestnictwa - otrzymasz od nas zaświadczenie o przebytym szkoleniu w formie elektronicznej.

+

Najczęściej zadawane

Pytania i odpowiedzi

Najważniejsze, abyś zabrał na szkolenie wygodny, sportowy strój oraz obuwie na zmianę, a o resztę zadbamy my razem z trenerem ;)

Podczas zakupu wybranego szkolenia podana jest lokalizacja (miasto), data oraz godziny trwania szkolenia. Na kilka dni przed szkoleniem otrzymasz na adres e-mail podany podczas zakupu szkolenia dokładną informację odnośnie miejsca, adresu szkolenia oraz czasu trwania.

Nie, otrzymasz od nas komplet materiałów dydaktycznych w formie drukowanej oraz materiały niezbędne do wykonania notatek.

Nie, nie musisz zabierać żadnego sprzętu sportowego. Współpracujemy z nowoczesnymi centrami fitness, w których sale szkoleniowo - treningowe są bardzo dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt.

Tak, po każdym bloku tematycznym przewidziana jest przerwa kawowa trwająca ok. 15 minut oraz jedna dłuższa przerwa obiadowo trwająca ok. 45 minut. Jeśli uczestnicy szkolenia potrzebuję dodatkowych przerw i jest taka możliwość to dopasowujemy się do wymagań grupy i wprowadzamy dodatkowe przerwy. Elastyczność działania pozwala każdemu poczuć się komfortowo przy założeniu, że realizujemy pełen plan szkolenia.

Każdy uczestnik spotkania w AKF otrzymasz od nas imienny certyfikat poświadczający udział w szkoleniu

Wybierz termin i miejsce szkolenia

Skontaktuj się z nami w celu umówienia terminu szkolenia

Zaloguj lub zarejestruj się :)

Wprowadź swój adres e-mail:

Witaj

Wprowadź swoje hasło

Rejestracja

×